Grattis Erika Ahlgren!

Publicerad

Du har blivit auktoriserad lönekonsult, grattis!
– Tack så mycket.

Vad innebär det här? Du har ju många års erfarenhet av lönehantering och kunde det här med att göra löner redan tidigare.
– Det stämmer. Att jag har blivit auktoriserad betyder inte att jag kan mer än tidigare. Jag ser det mer som ett intyg på mitt engagemang och driv kring lönefrågor och lönehanteringens rutiner. För mig är auktoriseringen en kvalitetsstämpel, ett tecken på hur seriöst vi på Mylon ser på det vi gör för våra kunder och att vi löpande vidareutbildar oss.

Tycker du det är extra viktigt att vara auktoriserad för att du arbetar med assistanslöner?
– Ja, eftersom auktoriseringen är ett bevis på att vår lönehantering är kvalitetssäkrad. Lön är komplext, framförallt i omsorgsbranschen då vi ofta arbetar mot myndighetsbeslut. Auktorisationen visar att vi levererar en trygg löneprocess till både arbetsgivaren och löntagaren, med verktyg från Srf-konsulterna.

Läs mer