Lön med omsorg

Vi är specialister på lön inom vård och omsorg och erbjuder löneservice till alla vård- och omsorgsaktörer i hela Sverige. Vi har lång erfarenhet av lönearbete och vet hur viktigt det är med en väl fungerande löneadministration. Med personal som är auktoriserade lönekonsulter garanterar vi en hög kompetens och professionalism.

Så fungerar det att vara kund hos Mylon

Noggrann insamling av information

Digitalt uppstartsmöte – innan mötet får ni mallar med den information vi behöver för att ta över hanteringen av era löner och vi går igenom det som gäller på just ert företag så att vi kan anpassa tjänsten efter just era behov.

Tidrapportering

Schemaläggning och tidrapportering sker i det försystem ni har valt. Det kan vara något av våra försystem såsom Aiai, Carefox och Omsorg24 men kan även vara något annat.

Meddelandetjänsten

Via vår användarvänliga meddelandetjänst meddelar ni oss när er tidrapportering är klar för månaden och vi kan då kan påbörja lönearbetet. Vid frågor eller annan kommunikation sker detta enkelt via vår meddelandetjänst.

Lönen görs

Vi skapar en preliminär lönespecifikation för alla anställda, lägger filen för lön i vår meddelandetjänst för granskning. När alla eventuella ändringar gjorts och ni har godkänt alla lönespecifikationer gör vi hela lönekörningen, inklusive bankfil, skattedeklaration och bokföringsunderlag.

Klart!

Underlag och filer på den färdiga lönekörningen läggs upp i vår meddelandetjänst för er att hämta.

Boka demo


Som kund får du:

Hela lönekörningen

Beräkning av traktamenten

Lönebesked till Kivra för all personal

Löner enligt gällande avtal

Utbetalningsunderlag och bankfil

Skatteunderlag

Arbetsgivardeklaration

Bokföringsfil och underlag

Underlag för milersättning

Underlag för semesterlön

Framtagning av semesterskuldlista

Redovisning för pension